Gezond met pensioen

Gezond met pensioen

Gezond met pensioen, hoe kan dat?

“Duurzame inzetbaarheid”, “een leven lang leren”, “leeftijdsbewust personeelsbeleid”. Zomaar wat termen die bijna dagelijks voorbij komen als het over personeelsbeleid en langer doorwerken gaat. Dat we langer moeten doorwerken begrijpt inmiddels iedereen. Maar hoe doe je dat? En wie is daar verantwoordelijk voor? Ben je er wanneer je als werkgever een ruimte vrijmaakt en inricht om te sporten? 

Dilemma’s waar we de komende jaren steeds meer en vaker een oplossing voor moeten vinden. En helaas, dé oplossing is er niet.

De oplossing moet ons inziens worden gezocht op individueel bedrijfsniveau en bij de individuele werknemer. Generieke maatregelen helpen ons inziens niet omdat ze net niet passen bij die ene werknemer of binnen de bedrijfscultuur van dat specifieke bedrijf. Ook gezond met pensioen gaan is maatwerk.

Het is primair de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers dat werknemers inzetbaar blijven.

aldus het nieuwe regeerakkoord.

De overheid zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden.

Een aftrap

Als u gezond en fit uw pensioen wilt halen, moet u daar vanaf het begin in investeren. Dat betekent dus voortdurend bewust zijn van de noodzaak tot bij- of omscholing. Juist: “een leven lang leren”.

Het kabinet zal dit faciliteren door de invoering van een individuele leerrekening.

Een dergelijke regeling verlaagt de leerdrempel en zal daarom het langer doorleren stimuleren. De nu nog bestaande fiscale aftrekpost verdwijnt. Er is een cultuuromslag nodig om ouderen te behouden voor de arbeidsmarkt. Nodig en noodzakelijk, maar wat kunt u nu al doen?

Een aantal overwegingen voor de werkgevers;

Bent u werknemer? Blijf dan gerust lezen en doe uw voordeel.

  1. Stimuleer en zorg voor (bij)scholing van oudere werknemers.

Houd ze er bij en houd ze gemotiveerd. Tegelijkertijd, laat ze ook hun verantwoordelijkheid nemen om bij te blijven en te blijven werken.

  1. Verandering van rooster mogelijk?

Een voorbeeld dat niet bij ieder bedrijf werkt of mogelijk is. Maar is het mogelijk het werkrooster aan te passen aan de leefomstandigheden van de werknemers? Zo willen jongere werknemers met kleine kinderen graag op tijd naar huis en vinden ouderen het niet erg om wat later te beginnen en later thuis te zijn.

  1. Stimuleer gezondheid en fitheid

Dat kan bijvoorbeeld door te stimuleren in plaats van de lift de trap te nemen, of het aanbod in de kantine aan te passen en meer gezond voedsel aan te bieden. Dat geldt natuurlijk ook voor de frisdrankautomaat. Een andere mogelijkheid is om sporten te stimuleren door bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan met een lokale sportschool.

  1. Korter werken mogelijk?

Zeker in bedrijven waar in ploegendiensten wordt gewerkt, wordt het moeilijk om dat vol te houden. Tegelijkertijd is het ook geen optie om iedere oudere werknemer op kantoor te plaatsen of als coach achter jongere werknemers te zetten. Het is dus zaak na te gaan welke mogelijkheden er wel zijn en soms ook de grenzen op te zoeken waar wet- en regelgeving belemmerend lijkt te werken. Belangrijk: ga en blijf met de oudere werknemer in gesprek!

  1. Demotie

Geen populair onderwerp, maar wel een onderwerp dat de komende jaren de agenda zal beheersen. Een stapje terugdoen, ook financieel. Ook dit is typisch iets dat van bedrijf tot bedrijf en van werknemer tot werknemer verschilt verschilt. Neem bijvoorbeeld een loodgietersbedrijf versus een accountantskantoor. Veelal leggen de bestaande cao’s nog beperkingen op en dat moet veranderen!

  1. Begin aan de start

Creëer een sfeer waarin leren en gezondheid  gewoon is. Wanneer  u als jonge werknemer “opgroeit” in een omgeving waar bijscholing en gezondheid  onderdeel uitmaken van de bedrijfscultuur, houd u het langer vol.

Dé oplossing bestaat natuurlijk niet. De kern is: maak het als onderwerp serieus bespreekbaar. En weet, een gezonde en gemotiveerde medewerker verzuimt minder en we weten allemaal wat verzuim kost!

 

 

Cor mooij

Directeur Frame bv

Arbeidsdeskundige

contact