*Inmiddels is de vacature ingevuld*

Ben jij onze nieuwe collega?

VACATURE

De functie Adviseur

Het doel van de functie is het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en herplaatsing, gericht op onder andere loopbaanontwikkeling en loopbaanvoortgang.

De adviseur bevordert het realiseren van duurzame inzetbaarheid, onder andere door het re-integreren van mensen in een spoor 2 of 3 traject (in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter), outplacement en individuele coachingstrajecten. Ook wordt de afstand tot de arbeidsmarkt bepaald en stelt de adviseur voor mensen met een arbeidshandicap de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vast.

Takenpakket

De adviseur
– begeleidt en ondersteunt kandidaten in hun loopbaanvoortgang en -ontwikkeling;
– stimuleert, activeert, begeleidt en controleert kandidaten bij hun re-integratie-inspanningen;
– voert intakegesprekken met kandidaten ter vaststelling van de arbeidsmarktmogelijkheden (plaatsingskansen);
– stelt op basis van persoonlijke, probleem-, competentie-, en arbeidsmarktanalyse een re-integratieplan op dat formeel wordt bekrachtigd, inclusief de financiële paragraaf voor de opdrachtgever en de kandidaat.
– voert het vastgestelde re-integratieplan uit en is verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten (prestatie-indicatoren zoals plaatsingspercentage, doorloopsnelheid, klanttevredenheid, opdrachtgevertevredenheid, kosten in relatie tot het probleemniveau);
– volgt en signaleert ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, informeert en adviseert kandidaten hierover pro-actief;
– onderhoudt samenwerkingsrelaties met externe instanties zoals werkgevers, uitzendorganisaties, UWV en gemeenten;
– selecteert in het kader van loopbaanbegeleiding na intakegesprek eventueel in te zetten testprogramma’s;
– coacht en begeleidt individuele kandidaten intensief door middel van gesprekken, informatieverschaffing en bijsturing;
– coacht kandidaten intensief in vaardigheden gericht op het verwerven dan wel behouden van betaalde arbeid (representativiteit, sollicitatievaardigheden, sociale media, conflicthantering, werkindeling, stresspreventie etc.);
– is verantwoordelijk voor de eigen caseload, signaleert kansen en mogelijkheden binnen het eigen netwerk en draagt daardoor bij aan het succes van Frame

Onze eisen

  • afgeronde HBO-opleiding;
  • aanvullende specialistische opleiding op het vakgebied loopbaanadvies, certificering NOLOC/CMI is een pre;
  • vijf jaar aantoonbare en recente werkervaring op het vakgebied van loopbaanadvies en re-integratie (2e spoor);
  • gedegen kennis van het vakgebied, relevante wetgeving, re-integratie- en mobiliteitsbevorderende instrumenten, methodieken en subsidiemogelijkheden;
  • uitstekende advies- en coachvaardigheden;
  • certificaat NLP practitioner/master is een pré;
  • ruime ervaring in het geven van trainingen en workshops;

De gevraagde skills:

• goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
• uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
• vaardig in het omgaan met het (mogelijke) spanningsveld tussen eisen van de opdrachtgeversorganisaties en de eisen van professionele onafhankelijkheid;
• klantgericht;
• commercialiteit;
• samenwerken;
• resultaatgericht;
• overtuigingskracht;
• eigen netwerk;
• ervaring met acquisitie;
• in bezit van rijbewijs en eigen vervoer.

Omvang van de functie
In eerste instantie is er sprake van een functie van 24 uur per week (0,60 Fte).

Overig
Bezit van rijbewijs en auto is noodzakelijk.

Solliciteren?
Voor meer informatie over ons bedrijf, visie en missie kun je terecht op onze website /  over Frame 

Voldoe jij aan onze functie-eisen en ben je geïnteresseerd in deze functie? Overtuig ons van je geschiktheid en drive
en mail jouw CV en motivatie naar: c.mooij@framebv.nl. Je kunt voor informatie ook bellen met 06-11323684.