Asscher laat kleine werkgever in de kou staan

In april 2016 leek het nog zo mooi. Minister Asscher zou de loondoorbetalingsplicht van twee jaar aanpakken. Eindelijk, zo verzuchtten veel, vooral kleine, werkgevers. Ook de onduidelijkheid bij de beoordeling door het UWV over de re-integratie-inspanningen na twee jaar ziekte zou de minister wegnemen. Verbeteringen, zo noemde de minister dat. Hij beloofde:

  1. Het al dan niet inzetten van een tweede spoortraject wordt een keuze van werkgever en weknemer op basis van het advies van de bedrijfsarts;
  2. Wordt het plan van aanpak gevolgd, dan leidt dat niet tot een loonsanctie.

In december 2016 had de minister zijn verbeteringen verder uitgewerkt. Concreet nam hij zich nu voor:

  1. Hij brengt een onderscheid aan tussen eigen risicodragers WGA en publiek verzekerde werkgevers (bij het UWV)
  2. Hij stelt voor dat het UWV bij eigen risicodragers geen toetsende rol meer speelt en dus ook geen loonsanctie meer kan opleggen. Immers, zo is zijn redenering, die rol is aan de verzekeraar, die heeft immers financieel belang.
  3. Voor de publiek verzekerde werkgever wil de minister de rol van het UWV veranderen. Het UWV kan in zijn voorstellen bij de eerstejaarsevaluatie de werkgever, tegen betaling, adviseren over de inzet van een 2e Wordt het advies gevolgd, dan kan er geen loonsanctie worden opgelegd.

Op 9 maart 2017 publiceerde hij een wetsvoorstel waarin de wijzigingen waren verwerkt.

Waar ging het ook al weer om?

Begin jaren negentig van de vorige eeuw liep het aantal aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering volledig uit de hand. Er dreigde meer dan een miljoen mensen een beroep te doen op (toen nog) de WAO. In rap tempo zijn vervolgens maatregelen doorgevoerd die de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen moesten beperken en terugdringen. In 1994 werd de loondoorbetalingsplicht doorgevoerd voor werkgevers, aanvankelijk twee tot zes weken. In 1996 verlengd naar één jaar en vanaf 1 januari 2004 naar twee jaar. Inmiddels is de jaarlijkse instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen gedaald van 100.000 in 2000 tot 37.500 in 2015. In die zin hebben de beleidsmaatregelen effect gesorteerd.

Vergeleken met de rest van Europa

De loondoorbetalingsplicht kennen ons omringende landen ook, wij blijken er echter wel heel erg “uit te springen”. Een greep:

Finland: doorbetalingsplicht van 10 werkdagen, 100%;

Zweden: doorbetalingsplicht van 14 werkdagen, 80%;

Spanje: doorbetalingsplicht van 15 dagen, 1e drie dagen 100%, daarna 60%;

Noorwegen: doorbetalingsplicht van 16 werkdagen, 100%;

Duitsland: doorbetalingsplicht van 6 weken, minimaal 70%;

Engeland: doorbetalingsplicht van 28 weken, maximaal £ 88,45 bruto/maand (€ 99,95);

Nederland: doorbetalingsplicht van 104 weken, minimaal 70%.

Belofte maakt schuld?

Op 9 juni 2017 maakte minister Asscher bekend dat hij het wetsvoorstel met verbeteringen toch niet indient. Nu vanwege de demissionaire status van het kabinet. Ofwel, alles blijft bij het oude! Al zijn beloften en voornemens ten spijt.

Verandert er dan niets?

Neen, op korte termijn verandert er niets. Het UWV heeft in maart 2017 een nieuwe Werkwijzer Poortwachter uitgebracht. Deze beoogt bestaande onduidelijkheden in de beoordeling door het UWV van re-integratie-inspanningen weg te nemen (zie: https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx).

Voor de rest zijn we afhankelijk van wat een volgend kabinet gaat doen. Dat er wat gaat veranderen lijkt wel zeker. Alle partijen in de Tweede Kamer willen veranderingen in de loondoorbetalingsplicht. Hoe de veranderingen er uit zullen zien is koffiedik kijken. Voor 2019 verandert er in ieder geval niets…

Hoe nu verder?

Uit het voorgaande blijkt dat de bestaande wetgeving en regels blijven bestaan. De onduidelijkheid dus ook, maar belangrijker: ook de re-integratieverplichtingen. Door alle (proef)ballonnetjes die zijn opgelaten, blijken veel werkgevers er vanuit te gaan dat er al veel is veranderd. Niet dus.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Zit u met vragen wat u moet doen? Neem contact op met een van onze specialisten, zij helpen u graag verder!

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.