Artikelen door corm

Asscher laat kleine werkgever in de kou staan

In april 2016 leek het nog zo mooi. Minister Asscher zou de loondoorbetalingsplicht van twee jaar aanpakken. Eindelijk, zo verzuchtten veel, vooral kleine, werkgevers. Ook de onduidelijkheid bij de beoordeling door het UWV over de re-integratie-inspanningen na twee jaar ziekte zou de minister wegnemen. Verbeteringen, zo noemde de minister dat. Hij beloofde: Het al dan niet […]