Waarom adviseren/coachen en leiderschap lang niet altijd het gewenste resultaat oplevert

U kent het vast wel. U doet uw stinkende best om goed te luisteren en hebt al verschillende cursussen op het vlak van communiceren, adviesvaardigheden, beter leren luisteren en noem maar op, gevolgd. U heeft daarbij vooral geleerd WAT u moet doen om de ander WAT te laten doen of juist niet te laten doen..

Vol goede voornemens vervolgens in de praktijk aan de slag en wat blijkt: uw klant, medewerker, partner…… werkt niet mee. Hij/zij blijft weerbarstig, eigen dingen doen, niet reageren op WAT u ook maar zegt, stuurt en/of mailt.

Het blijft vaak bij een welwillende knik, vast met goed bedoelingen, om vervolgens weer ‘als van ouds’ aan de slag te gaan met de daarbij behorende resultaten. Wij noemen dat: ‘als je doet wat je altijd kreeg, krijg je wat je altijd kreeg’.

U bent nu vast nieuwsgierig naar HOE dan wel?

Precies, het zit ‘m in het woord HOE. Stop met adviseren op WAT iemand volgens u moet doen, maar richt u op het HOE.

Het WAT is een gevolg van HOE iemand het eigen gedrag organiseert. En geloof me, dat kan heel verschillend zijn. Pas als u weet HOE dat HOE in elkaar zit, kun u voorzichtig uw HOE daarop aan laten sluiten. Dus alleen kennis van het HOE van de ander is onvoldoende. Het start allemaal bij inzicht in het eigen HOE.

Ik vergelijk het met navigatiesystemen. Om te komen waar ik naar toe wil, zal ik eerst mijn startpositie in moeten toetsen.

Allemaal te cryptisch? Dat klopt. Om meer te weten klik dan hier door naar onze trainingen die u meer leren over het HOE u gemakkelijker gewenste resultaten bereikt.

By Connie

Wilt u ook weten HOE u eigenlijk denkt? Wat uw denkstijl is? Identity Compass® is een persoonlijkheidstest welke registreert HOE mensen denken en beslissingen nemen in bepaalde werksituaties. Het biedt inzicht in uw stijlflexibiliteit en het biedt antwoorden en gerichte aanknopingspunten voor interventies op persoonsniveau, teamniveau en organisatieniveau.