Identity Compass®

Identity Compass® registreert hoe mensen denken en beslissingen nemen in bepaalde werksituaties. Het biedt antwoorden en gerichte aanknopingspunten voor interventies op persoonsniveau, teamniveau en organisatieniveau.

Het meetinstrument onderscheidt zich van veel andere methoden door zich te richten op persoonlijke groei en ontwikkeling, terwijl andere systemen mensen al snel in vooraf gedefinieerde types of categorieën plaatsen.

Persoonsniveau
Hierbij valt te denken aan coachingsvraagstukken naar aanleiding van ervaren knelpunten, persoonlijke ontwikkelvraagstukken, loopbaanvraagstukken, vraagstukken rondom management, leiderschap en werving en selectie.

Teamniveau
Hierbij valt te denken aan samenwerkingsvraagstukken, functieprofielen, teamontwikkelingsvraagstukken, cultuuranalyse.

Organisatieniveau
Hierbij valt te denken aan organisatieveranderingen en fusies, transparantie van organisatiekwaliteiten en valkuilen, vraagstukken rondom realisatie van missie/visie en doelstellingen en het management en implementatieprocessen.

Klik hier voor een voorbeeldrapport

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl