Inhoud coachingstraject

De coaches van Frame coachen mensen die er aan toe zijn hun functioneren onder de loep te nemen of voor wie het wenselijk dan wel noodzakelijk is een specifieke competentie (verder) te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan taakverbetering, taakontwikkeling, communicatieve vaardigheden of een nieuwe functie. Ook begeleiden wij managers in hun rol als leidinggevende en bij het uitvoeren van hun managementtaken.

Onze coaches stimuleren, maar nemen de verantwoordelijkheid niet over. Door confrontatie, zelfreflectie en oefening komt de werknemer zelf tot alternatieve mogelijkheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en methoden, waaronder NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren).

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl