Functie van coaching

Coaching leert:

  • talenten beter te benutten
  • medewerkers zichzelf serieus te nemen en bevorderen de persoonlijke effectiviteit
  • nieuwe doelen te stellen of juist doelen te realiseren
  • nieuwe vaardigheden aan waar iemand alleen en vaak al langere tijd (net) niet aan toekomt
  • door te spiegelen en bij te sturen beter te functioneren
  • win-winsituaties te realiseren
  • directer en assertiever te reageren

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl