arbowet

Wat u moet weten over de Arbowet

Op 1 juli 2017 trad de vernieuwde arbeidsomstandighedenwet, kortweg arbowet, in werking. 

Weet u nog waar u aan moet voldoen?

  • Verplicht basiscontract

Een van de meest in het oog springende onderwerpen is de plicht tot het hebben van een basiscontract. 

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Het basiscontract behoeft de goedkeuring van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Onderstaand zijn de overige meest belangrijke verplichtingen opgenomen.

  • Bedrijfsarts adviseert bij verzuimbegeleiding

U bent verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van uw werknemers, de bedrijfsarts adviseert u daarbij.

  • Werknemer heeft recht op raadpleging bedrijfsarts

De werkgever is verplicht er voor te zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken wanneer deze vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft.

  • Bedrijfsarts moet werkvloer kunnen bezoeken

De bedrijfsarts moet elke werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf te leren kennen. Dat geeft de bedrijfsarts inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting van het werk.

  • Second opinion

Wanneer de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan de werknemer een second opinion aanvragen van een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.

  • Melden beroepsziekten

De bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan besteden.

  • Klachtenprocedure

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

  • Duidelijker rol preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een expliciete rol. De benoeming van de persoon en positie van de preventiemedewerker in de organisatie moet nu met instemming van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden.

 

U heeft nog geen contract?

Veel MKB-werkgevers hebben nog steeds geen contract met een arbodienst of verzuimspecialist. Dat bent u echter wel verplicht!. Daarbij heeft u de keuze voor de zogeheten “vangnet”- of de “maatwerk”-variant. Bij de vangnetvariant sluit u een contract af met een gecertificeerde arbodienst, bij de maatwerkvariant sluit u een contract af met een dienstverlener waardoor u de beschikking heeft over gecertificeerde deskundigen. Dat levert u meer vrijheid en invloed op kosten uit. Meer vrijheid in uw ondernemerschap dus. U bepaalt zelf wat u afneemt aan dienstverlening, uiteraard rekening houdend met de wettelijke verplichtingen. Wanneer u geen contract sluit bent u in overtreding.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@framebv.nl of bel met 0161-450045.