Toetsing RI&E

Frame kan met haar deskundigen de uitgevoerde RI&E en het opgestelde Plan van Aanpak toetsen. Alleen met deze toetsing voldoet u aan uw wettelijke verplichting. Van deze toetsing stelt Frame een rapportage op, welke bij u wordt toegelicht. Het aantal werknemers in uw organisatie en de beschikbaarheid van een CAO goedgekeurd branchespecifiek RI&E instrument bepaalt of, en in welke mate, u uw RI&E moet laten toetsen.

Kijk ook eens op: www.rie.nl.

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl