NLP Business opleidingen

Veel van onze kandidaten geven aan in hun werk gehinderd te worden door belemmerende overtuigingen. Deze liggen vaak ten grondslag aan uitdrukkingen als “kan niet”, “moet niet”, “hoort niet”, “je moet” en dergelijke. Henry Ford zei ooit: “Hij die denkt dat hij het kan, kan het, wie denkt dat hij het niet kan, kan het niet”.

Onze aanpak is er op gericht een positieve ommezwaai te bewerkstelligen en de onderlinge communicatie te bevorderen. NLP is daarbij een zeer krachtige methode van gedragsverandering waarmee verbluffende resultaten worden behaald.

> Lees meer over NLP en onze NLP opleidingen

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl