Wat doet de arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige doet een re-integratieonderzoek. Meestal direct na de 1e jaarsevaluatie op grond van de Wet verbetering poortwachter. Hij adviseert eventueel de inschakeling van een re-ingtegratiebureau bij zowel 1e spoor re-integratie en 2e spoor re-integratie. Kijk voor meer informatie op www.arbeidsdeskundigen.nl.

Hij adviseert inzake de volgende vragen/onderwerpen:

 • Kan de werknemer re-integreren in het eigen werk (1e spoor re-integratie)?
 • Moet het werk of de werkomgeving worden aangepast (beoordeling van de belasting en belastbaarheid op de werkplek en taakinhoud)?
 • Welke andere werkzaamheden kan de werknemer doen?
 • Wat wordt van u als werkgever verwacht als er sprake is van 2e spoor re-integratie?
 • Komt u in aanmerking voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen?
 • Welke regelingen zijn er als iemand zich opnieuw ziek meldt?
 • Zijn er mogelijkheden voor het om- of bijscholen van de werknemer?
 • Het opstellen/actualiseren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • Het opstellen van een Haalbaarheidsonderzoek 2e spoor in het kader van de Wet verbetering poortwachter
 • Advisering en ondersteuning van de processen bij het eigen risicodragerschap WGA

Ter voorbereiding op het onderzoek heeft de arbeidsdeskundige de volgende informatie nodig:

 • korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten
 • ontstaansgeschiedenis en bedrijfsvisie
 • een actueel organogram
 • de meest voorkomende functiebeschrijvingen
 • het vereiste opleidingsniveau per functie
 • het aantal werknemers per functie
 • een overzicht van de openstaande vacatures
 • een beschrijving van de functie van de verzuimende medewerker
 • het curriculum vitae van de verzuimende medewerker

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl