Inhoud 2e spoortraject

Na bestudering van het aanwezige dossier, zoals de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) die is opgesteld door de bedrijfsarts en de door de arbeidsdeskundige opgestelde arbeidsdeskundige rapportage, wordt een kennismakingsgesprek met de werknemer gepland. In dat gesprek worden opleiding, werkervaring, vaardigheden en competenties geïnventariseerd en wordt de verwachting die de werknemer heeft van het 2e spoortraject onderzocht. Dat wordt vervolgens in een re-integratieplan verwoord. Dat is een stappenplan waarin precies wordt aangeven waaruit het trajectplan bestaat en welke interventies nodig worden geacht.

Voorbeelden van interventies zijn:

  • Tests, zoals capaciteitenonderzoeken, beroepskeuzeonderzoeken, belangstellingsonderzoeken en dergelijke;
  • Het opstellen van een persoonlijk “frame”: wat kan ik?, wat wil ik?, wie ben ik?
  • Opstellen competentieprofiel en zoekprofiel
  • Trainingen sollicitatietechnieken, sollicitatie-ondersteuning, presenteren/communicatie (zowel individueel als in groepsverband)
  • Workshops zoals het gebruik van social media/het ultieme cv
  • Netwerkbijeenkomsten
  • Bemiddeling en jobfinding
  • Toegang tot Jobport, de zoekmachine die dagelijks honderden vacatures selecteert en gericht kan worden ingezet op basis van het zoekprofiel van de werknemer

Tot slot bevat het plan de doorlooptijd, veelal zes maanden met de mogelijkheid van verlenging.

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl