Doelstelling

Wanneer re-integratie spoor 1 niet meer mogelijk lijkt , moet een 2e spoor re-integratietraject worden gestart. Dat tweede spoor re-integratietraject heeft tot doel re-integratie in een baan bij een andere werkgever.

Fouten kunnen kostbaar zijn, voor je het weet zijn er kansen gemist en legt het UWV een loonsanctie op. Dat betekent dat de loondoorbetalingsverplichting met een jaar wordt verlengd. Wist u dat die loonsanctie niet wordt vergoed door verzekeraars?

Daarom houden wij de wetgeving nauwlettend in de gaten en zorgen wij voor een sluitend re-integratiedossier. Daarmee voorkomen wij loonsancties van het UWV.

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl