Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 heeft een werknemer, mits hij twee jaar of langer in dienst is geweest, recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is in de plaats gekomen van de kantonrechtersformule. De transitievergoeding geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren en het maandsalaris van de medewerker. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto of een jaarsalaris als dat hoger is.

Collectieve afspraken en transitievergoeding
Zijn er zowel collectieve als individuele afspraken gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van een sociaal plan? Dan vervalt het recht op transitievergoeding vanwege die overeengekomen afspraken.

Transitievergoeding is bruto
De transitievergoeding is een brutobedrag, dat wil zeggen dat over de vergoeding belasting moet worden betaald.

Van werk naar werk
De overheid wil het gebruik van de transitievergoeding als investering in de toekomst van de werknemer stimuleren. Komt u met de werkgever overeen de kosten van outplacement, loopbaanadvies of scholing ten laste van de transitievergoeding te gebruiken, dan is er geen belasting over de vergoeding verschuldigd!

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen of bellen met telefoonnummer 076-5084915.

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl