Loopbaanbegeleiding is duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid…. U kunt er niet meer om heen! We moeten langer doorwerken. 

De trends op de arbeidsmarkt zijn duidelijk, naast langer doorwerken, zullen we dat met minder mensen moeten doen. Organisaties zullen zich vaker en sneller moeten aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Werknemers krijgen vaker met die veranderingen te maken. We zien in toenemende mate werkzaamheden en werkprocessen vergaand geautomatiseerd worden. We zien werkzaamheden verdwijnen en nieuwe werkzaamheden ontstaan, onder andere door robotisering. De flexibilisering van werk zet door en werkzekerheid kennen we niet meer. We moeten toegroeien naar baanzekerheid.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Er zijn vele definities, wij hanteren die van het Nederlands Normalisatie Instituut NEN. De NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6070 “Sturen op duurzame inzetbaarheid van inzetbaarheid van de medewerkers”.

Wij hanteren de door de NEN geformuleerde definitie:
Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.

Inzet van coaching kan een belangrijke inspiratiebron zijn om als organisatie en medewerker pas op de plaats te maken, in de spiegel te kijken en vervolgens naar de toekomst. Van de medewerker zelf maar ook van de organisatie!

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl