Werkfit maken

De re-integratiedienst “Werkfit” maken wordt ingezet om mensen zodanig te versterken dat zij na het succesvol afsluiten van deze re-integratiedienst geschikt zijn om het werk te hervatten.

Door de inzet van de re-integratiedienst “Werkfit maken” ondervindt u geen belemmeringen meer die werkhervatting in de weg staan, danwel bent u in staat daar goed mee om te gaan.

“Werkfit maken” is ervoor bedoeld dat u een realistisch beeld krijgt van uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en dat u uw aandacht en inzet richt op het weer terugkeren in het arbeidsproces.

“Werkfit maken” bestaat uit drie hoofdactiviteiten:

1. versterken werknemersvaardigheden (dat zijn activiteiten die er op zijn gericht arbeidsritme op te bouwen, weten wat het is onder leiding en toezicht te werken en taken en opdrachten zelfstandig uit te voeren).

2. verbeteren van persoonlijke effectiviteit (dat zijn activiteiten die er op zijn gericht fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen, persoonlijke effectiviteit te versterken, om leren gaan met belemmeringen, coaching op empowerment etc.).

3. in beeld brengen van uw arbeidsmarktpositie (ondersteuning bij het bepalen van uw zoekrichting, passend bij uw opleiding, interesses, affiniteit en werkervaring en afgezet tegen functies en beroepen waar vacatures zijn in sectoren en beroepsrichtingen.

Het komt er op neer dat u individueel door ervaren loopbaancoaches zult worden begeleid in elke fase. Daarnaast beschikken we over de meest moderne faciliteiten op het gebied van testen en onderzoeken en hebben we met een geautomatiseerd zoeksysteem elke dag zicht op de vacatures op basis van het individueel vastgestelde zoekprofiel.

Het maximaal aantal begeleidingsuren dat het UWV vergoedt is 40.

Meer weten?

Neem gerust contact op via telefoonnummer 076-5084915 of per mail

Heeft u toestemming van uw werkcoach om de re-integratiedienst “Werkfit maken” in zetten? Vraagt u dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl