Verzuimaanpak MKB met verzuimadvies

Speciaal ontwikkeld voor het MKB: Verzuimadvies. Met dit pakket wordt u volledig ontzorgd van alle verzuimproblematiek. U bent verzekerd van deskundige en tijdige inzet van de bedrijfsarts. Vragen? Onze arbeidsdeskundige beantwoordt ze graag!  U voldoet geheel aan de Arbowet en heeft er geen omkijken naar. Frame verzorgt het (procedurele) casemanagement voor u gedurende de gehele ziekteperiode.

Natuurlijk verzorgen wij ook de correspondentie met uw verzuimverzekering.

Nieuwe arbowet per 1 juli 2017

Per 1 juli is de arbowet gewijzigd. U kunt er natuurlijk van op aan dat wij aan de nieuwe eisen voldoen, maar.. doet u dat ook?

De nieuwe arbowet betekent in het kort:

 1. Afspraken arbodienstverlening moeten in een basiscontract
 2. Preventief spreekuur verplicht
 3. Gelegenheid bedrijfsarts tot werkplekbezoek
 4. Recht medewerker op second opinion
 5. Bedrijfsarts meldt beroepsziekten
 6. Bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
 7. Klachtenregeling bedrijfsarts
 8. Rolverandering bedrijfsarts
 9. Instemmingsrecht OR bij aanwijzing preventiemedewerker
 10. Samenwerking preventiemedewerker, OR en Arbodienstverlener
 11. Meer beboetbare feiten

Klik hier voor de factsheet nieuwe arbowet per 1 juli 2017.

Wet verbetering poortwachter (Wvp)
Onze procedures zijn ingericht overeenkomstig de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Daarom is elk verzuimdossier bij ons poortwachterproof, daar mag u op rekenen! Met onze aanpak bieden wij het MKB een alternatief voor de traditionele arbodiensten.

Kosten
De kosten van het Verzuimadvies pakket zijn € 65,– per medewerker per jaar (exclusief btw).
Klik hier voor een overzicht van onze dienstverlening binnen de verzuimpakketten.

Meer informatie?

Bel: +31(0)76-5084915
E-mail: info@framebv.nl